Cây sensor nối dài KDC1000
1.850.000 ₫ 1.850.000 ₫ 1850000.0 VND
Cây sensor nối dài KDC500
1.450.000 ₫ 1.450.000 ₫ 1450000.0 VND
Cây sensor nối dài KDC250
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Dây nguồn DF521R
400.000 ₫ 400.000 ₫ 400000.0 VND
DUT-E CAN L=700 Fuel Level Sensor
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
DUT-E CAN L=250 Cảm biến đo dầu xe
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Đầu dò nhiệt độ NS6S1m5
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Cảm biến độ ẩm FS-220H
1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫ 1300000.0 VND
Thiết bị hỗ trợ nhắn tin GSM Modem InterCel SAM 2W
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Thiết bị GSHT DF423
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Cảm biến Bồn trộn Bê tông PR12
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Anten GSM (DF521R)
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Anten GPS (DF521R)
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Định vị xe máy J610 | Thegioicongnghe
1.900.000 ₫ 1.900.000 ₫ 1900000.0 VND
Thiết bị GSHT DF521R
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Ổ Khoá Vân Tay Bluetooth Lớn KL20 (P9)
1.200.000 ₫ 1.200.000 ₫ 1200000.0 VND
Máy bộ đàm nhỏ chất lượng cao WLN-BD01
450.000 ₫ 450.000 ₫ 450000.0 VND