Lora Gateway - Bộ thu phát trung tâm Lora
9.500.000 ₫ 9.500.000 ₫ 9500000.0 VND
Thiết bị GSHT DF821X1
6.450.000 ₫ 6.450.000 ₫ 6450000.0 VND
DUTE AF L=700 - TB đo mức lưu lượng thùng dầu
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
DUT-E CAN L=700 Fuel Level Sensor
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
DUT-E CAN L=250 Cảm biến đo dầu xe
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Camera hành trình ô tô A3000 full HD đa tính năng
3.800.000 ₫ 3.800.000 ₫ 3800000.0 VND
Thiết Bị Giám Sát Hành Trình DF423R
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Camera hành trình ô tô T688 full HD
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
Thiết bị GSHT DF521R
3.500.000 ₫ 3.500.000 ₫ 3500000.0 VND
GSM Modem 4G LTE 760E-U
3.300.000 ₫ 3.300.000 ₫ 3300000.0 VND
DUTE A5 L=700 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
DUTE A5 L=500 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
DUTE A5 L=250 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
DUTE A5 L=350 -TB đo mức thùng dầu
2.800.000 ₫ 2.800.000 ₫ 2800000.0 VND
Camera hành trình ô tô A98 full HD
2.700.000 ₫ 2.700.000 ₫ 2700000.0 VND
Cảm biến nhiệt độ/Độ ẩm không dây Lora
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Camera hành trình ô tô A58 full HD đa tính năng
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Thiết bị hỗ trợ nhắn tin GSM Modem InterCel SAM 2W
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Thiết bị GSHT DF423
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Camera hành trình ô tô A55 full HD
2.300.000 ₫ 2.300.000 ₫ 2300000.0 VND