Hiển thị:
Trang

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HA44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – HDD

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HA44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – HDD

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 4 KÊNH – CHUẨN NÉN H.265 – Ổ CỨNG 2TB + 256Gb ..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HA88 FULL HD 1080 – 8 KÊNH

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HA88 FULL HD 1080 – 8 KÊNH

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 8 KÊNH – CHUẨN NÉN H.265 – Ổ CỨNG 2TB + 256Gb ..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB41 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – HDD

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB41 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – HDD

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 4 KÊNH – CHUẨN NÉN H.264 – Ổ CỨNG 2TB + 256Gb ..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – HDD

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – HDD

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 4 KÊNH – CHUẨN NÉN H.264 – Ổ CỨNG 2TB + 256Gb ..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB66 FULL HD 1080 – 6 KÊNH

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB66 FULL HD 1080 – 6 KÊNH

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 6 KÊNH – CHUẨN NÉN H.264 – Ổ CỨNG 2TB + 256Gb ..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB88 FULL HD 1080 – 8 KÊNH

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1HB88 FULL HD 1080 – 8 KÊNH

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 8 KÊNH – CHUẨN NÉN H.264 – Ổ CỨNG 2TB + 256Gb ..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SA44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – SD Card

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SA44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – SD Card

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 4 KÊNH – CHUẨN NÉN H.265 – 2 x 256Gb SD Card &..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SB21 FULL HD 1080 – 2 KÊNH – SD Card

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SB21 FULL HD 1080 – 2 KÊNH – SD Card

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 2 KÊNH – CHUẨN NÉN H.264 – 2x256Gb SD Card &nd..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SB41 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – SD Card

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SB41 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – SD Card

ĐẦU GHI FULL HD 1080 – 4 KÊNH – CHUẨN NÉN H.264 – 2 x 256Gb SD Card &..

0 VNĐ

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SB44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – SD Card

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SB44 FULL HD 1080 – 4 KÊNH – SD Card

Camera hành trình Nghi định 10/2020/NĐ-CP – A1SB44 FULL HD 1080 – 4 K&Ec..

0 VNĐ

Dome View Camera AxIJ2 Series

Dome View Camera AxIJ2 Series

A7IJ204C1 (1080p) A9IJ233C1 (960p) A1IJ208C1 (720p) AHD 2 inch inside camera, Metal she..

0 VNĐ

Dome View Explosion-Proof, Shock-proof Camera AxIJ11 Series

Dome View Explosion-Proof, Shock-proof Camera AxIJ11 Series

A7IJ1104C1 (1080p) A9IJ1133C1 (960p) A1IJ1108C1 (720p) AHD 3 inch Explosion-Proof camer..

0 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 12 của 28 (3 Trang)